Oferta współpracy w zakresie telekomunikacji:

 • projektowanie i budowa telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych
  przewodowych i bezprzewodowych (next generation access, sieci
  światłowodowe i sieci hybrydowe)
 • serwis konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych operatorów
  telekomunikacyjnych
 • konfiguracja i administracja sieciami telekomunikacyjnymi w dużych i małych
  firmach, a także systemami operatorów telekomunikacyjnych
 • usługi w zakresie projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
  światłowodowych i radiowych (projektowanie telekomunikacyjnych obiektów
  infrastruktury; masztów, wież i stacji bazowych
 • ekspertyzy techniczne i wykonawcze w zakresie telekomunikacji
 • doradztwo oraz pomoc we wdrożeniu usług i produktów IT na polskim rynku
 • doradztwo prawno-administracyjne w zakresie szeroko rozumianej branży IT, ICT