Oferta współpracy w zakresie telekomunikacji:

 • opiniowanie koncepcji produktów i usług w technologii blockchain w zakresie
  wykonalności technologicznej, środowiska prawnego oraz opłacalności
  biznesowej
 • pomoc w przygotowaniu MVP produktu lub usługi w technologii blockchain
 • opracowanie whitepaper koncepcji z wykorzystaniem blockchain
 • przygotowanie harmonogramu prac oraz kosztorysu wykonawczego dla projektu
 • opracowanie szczegółów technicznych używanego protokołu oraz używanej
  kryptografii
 • analiza sytuacji wyjątkowych oraz propozycje rozwiązania w zakresie blockchain
  (spis programów, podsystemów, protokołów, use-case)
 • Proof of concept – przygotowanie szkicu GUI oraz elementów GUI
 • Programowanie używania narzędzi kryptowalutowych
 • zaplanowanie architektury systemu docelowego rozwiązania technologicznego
 • przygotowanie kompletnego Biznesplanu dla rozwiązania
 • Programowanie blockchaina.
 • opracowanie podstaw prawnych i barier rynkowych docelowego rozwiązania administracji publicznej
 • przygotowanie wymagań biznesowych wraz z analizą docelowego rozwiązania;
 • wypracowanie modelu wdrożeń dla zróżnicowanych sektorów
 • stworzenie strategii rozwoju produktu czy rozwiązania technologicznego
 • pomoc w działaniach promocyjnych i wizerunkowych projektu
 • stworzenie strategii sprzedaży
 • wdrożenia ICO