W zakresie badań są również nowatorskie konstrukcje kompozytowych wież telekomunikacyjnych niskiego oddziaływania oraz systemów instalacji OZE do wykorzystania w telekomunikacji.

Spółka prowadzi od kilku lat prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem nowych materiałów kompozytowych oraz organicznych nanocząsteczek przewodzących do budowy okablowania hybrydowego w instalacjach inteligentnego domu, sieciach energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Oferujemy również pomoc w patentowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
W ramach usług w zakresie B+R oferujemy:

  • projektowanie i wykonanie specjalistycznego okablowania hybrydowego od projektu po wdrożenie produkcyjne
  • projektowanie i wykonanie materiałów z kompozytowych
  • projektowanie i wykonanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych