„System Blockchain iVote – zdecentralizowana sieć zaufania umożliwiająca bezpieczne, anonimowe, uczciwe głosowanie przez Internet z wykorzystaniem zaawansowanej kryptologii oraz publicznego rejestru”

Celem projektu jest wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nad zdecentralizowaną siecią zaufania umożliwiającą bezpieczne, anonimowe, uczciwe głosowanie przez Internet z wykorzystaniem zaawansowanej kryptologii oraz publicznego rejestru do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie sprzedaży usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

Efektem projektu będzie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci nowego produktu – systemu iVoting umożliwi bezpieczne, silne, jednoznaczne, elektroniczne potwierdzenie tożsamości głosującego z wykorzystaniem technologii blockchain. Za pomocą systemu możliwe będzie przeprowadzenie wszelkiego rodzaju głosowań (z wyjątkiem wyborów powszechnych, tj. ogólnokrajowych) oraz elektroniczne podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów poprzez “zagłosowanie” (kluczami prywatnymi) przy użyciu smartfonów.

Całkowita wartość projektu: 8 255 919,12 zł
Wartość dofinansowania:  6 213 291,21 zł

Okres realizacji: 01-03-2020 – 28-02-2023

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.