Smart Cables Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych NGA, programowania i wdrażania technologii blockchain, prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania kompozytów w systemach inteligentnego domu, kablownictwie czy telekomunikacji.

Dodatkowo firma zajmuje się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania do zarządzania systemami.