Informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych w ramach Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej

Nazwa ostatecznego odbiorcy: Smart Cables Sp. z o.o.
Tytuł projektu: iVoting GOV – uniwersalny system do elektronicznego głosowania na posiedzeniach w instytucjach, samorządach i organizacjach pozarządowych

Numer projektu: PBAR.02.01.00-00-0263/23

Cele i planowane efekty:

  • uodpornienie firmy na kryzysy zewnętrzne
  • przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu

Całkowita wartość projektu: 187 000,00 EUR
Dofinansowanie projekt: 187 000,00EUR

Smart Cables Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych NGA, programowania i wdrażania technologii blockchain, prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania kompozytów w systemach inteligentnego domu, kablownictwie czy telekomunikacji.

Dodatkowo firma zajmuje się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania do zarządzania systemami.